Send oss en forespørsel

Viktig informasjon

Her er litt informasjon om nokre hovedelement i ditt elektriske anlegg. Husk at det er du som eigar/brukar som har ansvar for at anlegget er i orden og blir halde ved like. Og at det ikkje minst blir nytta til forutsatt bruk.

Dokumentasjon for ditt elektriske anlegg

Viktig å ta vare på.

Vi nyttar no Boligmappa for dukumentasjon (privatkundar) og legg ut følgande:

– Rissikovurdering

-Samsvarserklæring.

-Kurs liste med utvida info.

-Rapport frå sluttkontroll

-Skjult varme dokumentasjon

-Produktblad/bruksanvisning.

-Eventuelt teigningar.

Brann i elektriske anlegg

Eit godt prosjektert og utført el. anlegg som blir halde ved like, er risikoen for brann svært liten.  Men i det moderne samfunn vi lever i har det blitt mykje utstyr og stadig høgare belastning på anlegga. Feil bruk og gamle underdimensjonerte anlegg med få kursar blir ofte overbelasta. Det er derfor viktig å forsterke anlegget etter bruken. Et viktig begrep her er ”  el- anlegg til forutsatt bruk”.

Om brann skulle oppstå uansett årsak er det viktig med fungerande røykvarslara og helst seriekobla.  Anlegg med sentral tillknytta nettet og batteribackup er den sikraste løysinga.

Jordfeilbrytar / automat.

Kva funksjon har ein jordfeilbrytar?

I dagens installasjonar der det er krav om utkobling av jordfeil (dei fleste) blir det montert jordfeilautomater. Beskytter deg mot berøringsspenning og straum gjennomgang. Samtidig reduserer det faren for brann i el-anlegget om en feil skulle oppstå. Det som er gunstig er at det er kun den kursen det er feil på som kobler ut, Då slepp du at heile eller større deler av bygningen blir utkobla.

Derfor anbefaler vi å skifte ut skru sikringar og gamle automater med jordfeilautomater.

Overspenningsvern

Kvifor sikre seg med overspenningsvern?.

Nyare installasjonar har krav om overspenningsvern og det beskytter anlegget mot overspenning som oppstår ved  lynnedslag eller uregelmessig spenning på nett grunna inn/utkobling. Vær oppmerksom på at elektronikk er følsomt, så modem ol. er sikrast å koble frå ved torden.

Fleire typar vern frå inntak og ut i installasjonen gir best beskyttelse. Vi anbefaler ettermontering på alle anlegg.

Har du lov å vere elektriker i eget hus ? 

Kva har du lov til å gjere sjølv?

Denne oversikten gir en veiledning om hva du selv har lov til å gjøre på eget utstyr.

– Tilkobling / Skifting av topolete støpsler til og med 25 A (ampere), med og uten jording.

– Tilkobling / Skifting av topolete skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A (ampere), med eller uten jording.

– Tilkobling og reparasjon av bordlamper, lampetter o.l. med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.

– Tilkobling og skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok e.l., og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet  med støpsel / stikkontakt. Dessuten skifting av andre belysningsarmaturer i tørre rom med isolerende gulvdekke.

– Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og støpsel.

– Skifting av deksel for brytere, stikkontakter og koplingsbokser.

Husk at alt annet elektrisk installasjons- og reparasjonsarbeide skal utføres av fagfolk. Henvend deg til elektroinstallatøren og be om faglig hjelp hvis det er noe du lurer på. Dette er nødvendig for å sikre deg, din familie og ditt hjem mot ulykker og brann. Overtredelse av forskrifter kan medføre straffeansvar. Du kan også risikerer å få avkortning på forsikringsutbetalinger ved ulykker eller branner dersom det blir påvist brudd på forskriftene.

 

Downlight kan vere brannfeller

Pass på at det blir gjort av fagfolk, det kan oppstå brann og råte skader. Dagens led armatura har redusert faren til et minimum. Har du gammalt anlegg og kanskje ikkje dl. kasse montert BYTT TIL LED:

 

Spar straum

 

Den største forbrukaren er oppvarming . Her finst en rekke styre system og termostata som gir en vesenleg innsparing, Dette kan du styre frå en app på din telefon. Samtidig kan sensor på lys være praktisk. Hugs og å slå av apperater som ikkje blir nytta. Alt dette kan samlast i smarthus installasjon og du betjener få knapper i løpet av en dag.  NB! du får støtte frå Enova til dette.

Så berre spør oss om råd.