Det er viktig å tenkje langsiktig når du skal bygge opp eit nytt kontorlandskap.  Det er ikkje alltid den billigaste løysinga som er lønsam på langsikt. Det er ofte lurt å gå for meir styring og ny teknologi, då ein ofte sparar inn dette når ein legg til vedlikehalds kostnadar/levetid og driftkosnadar/straumforbruk.

Har du riktig belysning  i ditt kontor landskap?

Her må du tenkje på rett arbeidslys til kvar prosess, straumforbruk lyskilden brukar, samt styringa av lyset med bruk av dimming,  luxføler og/eller PIR-detektor(tilstedeværelse). Her kan ligge eit sparepotensiale på 20-30% i form av spart energi og vedlikehaldskostnader.

Led har festa sin posisjon her og fleire verksemder får augene opp for denne løysinga. Her blir det også et moderne og stilreint miljø. Samtidig som vedlikehald og enegigevinsten er betydelig.

Har du rett nettverks/telefoni løysing for di bedrift?

Ta ei runde med din teleoperatør og sjekk om du har den optimale løysinga for din bedrift. Vi legg opp tilpassa nettverk i ditt bygg. Ta kontakt for vidare informasjon eller planlegging.